INTÉZMÉNYÜNKRŐL

A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár (rövidített nevén GESZ) 2011. július 1-jén alakult.
Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata a közoktatási, közművelődési, könyvtári, egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális intézmények gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátása.

Gazdasági szervezetként ellátja az alábbi intézmények költségvetés-tervezéssel, pénzforgalommal, költségvetési gazdálkodással, a használatba adott vagyon kezelésével, a kötelező információszolgáltatással kapcsolatos feladatait.

Az intézmény feladatkörébe tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, intézményeik, és tagintézményeik:

 • Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda – Pilisvörösvár, Rákóczi utca 6.
  tagintézményei: Pilisvörösvár, Hősök tere 3.; Pilisvörösvár, Széchenyi utca 5.; Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48.; Pilisvörösvár, Szabadság utca 71.
 • Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, Fő utca 127.
  telephelyei: Városi Könyvtár – Pilisvörösvár, Fő utca 82.; Rendezvényudvar – Pilisvörösvár, Szabadság utca 21.
 • Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde – Pilisvörösvár, Szent István utca 18.
 • Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás – Pilisvörösvár, Fő tér 1.
 • Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár – Pilisvörösvár, Rákóczi út 5.
 • Pilisvörösvári Szakrendelő – Pilisvörösvár, Fő utca 130/A.
  telephelyei: Védőnői szolgálat, ifjúsági-egészségügy Pilisvörösvár, Attila utca 4.; Gyógytorna és fizikoterápiás rendelő Pilisvörösvár, Fő utca 122.; Fül-orr-gégészet, reumatológia, szemészet, fizikoterápia Solymár, Rákóczi út 2.; Iskola-védőnői ellátás Pilisvörösvár, Templom tér 19.

Irányító/felügyeleti szerv:
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
 

Fenntartó megnevezése:
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Törzskönyvi azonosító szám: 793258

Adószám: 15793250-1-13

KSH statisztikai számjel: 15793250-8411-322-13

Államháztartási szakágazat: 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

Szervtípus: Helyi önkormányzati költségvetési szerv

Alapítás dátuma: 2011. 07. 01. (jogelőd nélküli alakulás)

A szervezet számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik.

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

Az intézmény működését meghatározó jogszabályok:

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
 • az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
 • a számvitelről szóló többször módosított 2000. C. törvény
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • 77/1993. (V. 12.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről
 • 36/2013. (XI. 13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról
 • 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló 2077. évi CLII. törvény

Főbb feladatok ismertetése (a teljesség igénye nélkül):

 • az intézmények pénzügyi/számviteli feladatainak az ellátása, főkönyvi könyvelés,
 • bankszámlák kezelése, átutalások bonyolítása,
 • házipénztárak ellenőrzése,
 • éves költségvetés tervezése,
 • előirányzat-módosítások követése,
 • költségvetés, beszámoló készítése,
 • havonta időközi költségvetési jelentés készítése,
 • negyedévente mérlegjelentés készítése,
 •  a leltározási körzetekben a leltárellenőri feladatok, a leltárak és a selejtezések koordinálása,
 • az intézmények KSH-ELEKTRA adatszolgáltatásainak elkészítése,
 • az intézmények tárgyi eszközeinek nyilvántartása,
 • kapcsolattartás, szakmai iránymutatás,
 • Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás tekintetében a fent említetteken kívül előterjesztések, egyéb szakmai anyagok készítése.

A Gazdasági Ellátó Szervezet által ellátott feladatok sokrétűek, a munka változatosságát a jogszabályok, az információs igények változása biztosítja, és ez a mozgatórugója is a folyamatos fejlődésünknek.